Bryobilimbia ahlesii (Körb.) Fryday, Printzen & S. Ekman

šálečka

Subatlantsky laděný, saxikolní lecideovitý lišejník s tmavě hnědými, často tmavěji lemovanými apotécii a souvislou zelenavou stélkou. Jedná se o vlhkomilný korovitý lesní druh, rostoucí v prameništích, řečištích periodických potůčků či na březích menších vodních toků. Roste na stabilně vlhkých a stinných mikrostanovištích, na kyselých kamenech a skalkách v blízkém dosahu vody, občasně zřejmě zaplavovaných. Má zčásti podobnou ekologii jako nepříbuzný druh Bacidina inundata, za jehož více pigmentované formy může být bez mikroskopování teoreticky zaměněn (Arup 2004). Druhý zmíněný lišejník však obvykle mívá dobře vyvinutý bílý prothallus a plodnice bývají mnohem menší, zaškrcené a světleji lemované. Od makroskopicky podobných zástupců rodů Clauzadea a Porpidia se pozná díky tmavě modrofialového pigmentu „hypnorum-blue“ v podobě granulek v hymeniu (KOH+ nápadně smaragdová reakce).

V České republice byl druh objevený poměrně nedávno (Halda et al. 2011, jako Lecidea ahlesii) a později byl zjištěn jen na několika dalších lokalitách. Protože se jedná o ekologicky úzce specializovaný a zároveň ke změnám v mikroklimatických poměrech a kvalitě vody zřejmě citlivý lišejník, může se jednat o bioindikačně významný druh. Je evidentní, že vyhledává pouze přirozené, člověkem nepříliš ovlivněné prostředí, které v nižších a středních polohách oproti minulosti rychle ubylo. Jakožto subatlantský element nevystupuje do vyšších horských poloh.

Literatura: Arup U. (2004): Three overlooked Lecidea species in Sweden. – Symbolae Botanicae Upsalienses 34/1: 39–48. Halda J. P., Bouda F., Fessová A., Kocourková J., Malíček J., Müller A., Peksa O., Svoboda D., Šoun J. & Vondrák J. (2011): Lichens recorded during the autumnal bryo-lichenological meeting in Železné hory Mts (Czech Republic), September 2009. ‒ Bryonora 47: 40‒51.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Bryobilimbia

nejčastější synonyma:Lecidea ahlesii

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024