Bellemerea sanguinea (Kremp.) Hafellner & Cl. Roux

misnička krvavá

Druh velmi podobný variabilnímu taxonu B. cinereorufescens, od kterého se liší drobnějšími stélkami z jednotlivých areolek na černé prvostélce a červenohnědými, za vlhka výrazněji načervenalými apotecii (odtud druhové epitetum). Větší askospory zmiňované pro druh B. sanguinea (14–22 × 6–14 μm), tradované v novodobých klíčích počínaje prací Clauzade & Roux (1985), jsou zřejmě měřeny včetně rosolovitého episporu (tzv. haló).

Podobně jako ostatní zástupci rodu má i tento druh převážně arkto-alpínské rozšíření. Roste ve vyšších polohách na silikátových skalách a kamenech, někdy obohacených kovy. Z území ČR je udáván z Krkonoš a Brd. Recentní nálezy z drobných kamenů v sutích, ale i dřívější zmínky o výskytu na volně ležících kamenech na zemi (Magnusson 1937) nasvědčují, že se jedná o pionýrský lišejník.

Literatura: Magnusson A. H. (1937): New or otherwise interesting Swedish lichens IX. – Botaniska Notiser 1937: 124–140. Clauzade G. & Roux C. (1985): Likenoj de Okcidenta Eǔropo. Ilustrita determinlibro. – Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, Nouvelle Série, N. S. 7: 1–897.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae BellemereaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024