Bellemerea diamarta (Ach.) Hafellner & Cl. Roux

misnička

Ferrofilní lišejník charakteristický rezavě oranžovou areolovitou stélkou a černými, za mokra olověně šedými apotecii. Roste v horách na silikátových horninách obohacených železem. Celkové rozšíření druhu je cirkumpolárně arkto-alpinské. Z našeho území je již dlouho znám z Obřího dolu v Krkonoších. Zde byl druh zaznamenán recentně také na Kozích hřbetech. Existují rovněž údaje ze Šumavy a Hrubého Jeseníku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae BellemereaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024