Clauzadea metzleri (Körb.) Clauzade & Cl. Roux ex D. Hawksw.

Poměrně vzácný vápnomilný druh charakteristický víceméně zanořenou bílou až světle šedou stélkou a červenohnědými až černými, za mokra červenohnědými, neojíněnými, částečně zanořenými apotecii s černým okrajem, která se tvoří v mělkých jamkách.

Najdeme ho především na menších vápencových či opukových kamenech až štěrku jako pionýrský lišejník slunných stanovišť, např. v suchých trávnících, od nížin do hor. V Evropě je rozšířen od Středomoří po mírný pás. Z našeho území pochází jediný historický údaj z Podyjí a několik recentních nálezů (Český kras, Bílé stráně u Litoměřic).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae ClauzadeaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024