Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner & Bellem.

Náš nejhojnější zástupce rodu Clauzadea, lišící se od ostatních např. přisedlými apotecii a drobnými sporami (8–12 × 4–6 μm). Druh vyhledává vápencové či jiné, na vápník bohaté skalní substráty (např. vápnité pískovce, vyvřeliny, břidlice), včetně antropogenních (např. beton, malta). Z ekologického hlediska se jedná o pionýrský druh rostoucí na širokém spektru stanovišť, většinou však nepříliš osluněných, od nížin do hor. Rozšířen je po celé Evropě. U nás ho můžeme najít poměrně vzácně především v oblastech s výskytem vápnitých hornin.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae ClauzadeaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 30, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024