Collemopsidium angermannicum (G.B.F. Nilsson) A. Nordin

Méně známý „vodní“ lišejník, který tvoří olivově až tmavě hnědé slizovité stélky obsahující jako fotobionta neznámou kokální sinici. Nekarbonizovaná tmavá peritecia (s chybějícím involukrelem) jsou částečně krytá stélkou a obsahují bohatě větvené anastomosující hamatécium a dvoubuněčné askospory, sužující se na jednu stranu, s nestejně velkými buňkami (Nordin 2002).

Roste na zaplavovaných silikátových kamenech a skalách v potocích a jezerech, zřejmě obohacených bázemi. K doprovodným druhům patří např. nápadnější cyanolišejník Ephebe lanata (Nordin 2002). Většina dosavadních publikovaných údajů pochází z Britských ostrovů a Skandinávie. Lišejník byl u nás objeven teprve nedávno a zatím je znám ze tří lokalit v karech Hrubého Jeseníku a Krkonoš, a z údolí Divoké Orlice (Halda 2017).

Thüs & Schultz (2009) diskutovali potenciální záměny za málo známé amfibické lišejníky s podobnou morfologií a ekologií, popsané M. Servítem z dnešního území České republiky v rodu Pseudarthopyre­nia. Ty mohou být hypoteticky totožné s druhem C. angermannicum. Je však potřebná důkladná revize Servítova typového materiálu. Jedná se zejména o taxon Pseudarthopyrenia bayeri (= Pyrenocollema bayeri), známý pouze z typové lokality od Chotěboře, který se však dle popisu (Servít 1955) liší o něco většími askoporami.

Literatura: Servít M. (1955): Nové lišejníky. Lichenes novi. – Rozpravy Československé věd 65/3: 1–45. Nordin A. (2002): Collemopsidium angermannicum, a widespread but rarely collected aquatic lichen. – Graphis Scripta 13: 39–41. Thüs H. & Schultz M. (2009): Fungi: Lichens Pt. 1, Freshwater Flora of Central Europe. – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. Halda J. (2017): Lišejníky ledovcového karu Velká kotlina v Hrubém Jeseníku. – Acta musei richnoviensis, sect. natur., 24: 7–52.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Collemopsidiales Xanthopyreniaceae CollemopsidiumČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024