Dermatocarpon leptophyllodes (Nyl.) Zahlbr.

nitroplodka

Vzácný druh nitroplodky lišící se od ostatních našich zástupců tvorbou shluků drobných (1–4 mm), jakoby šupinatých šedých laloků, které mají na spodní straně pseudoparenchy­matickou kůru, typickou pro rod Dermatocarpon. Roste na periodicky smáčených skalách tvořených vyvřelými či silikátovými horninami ve vyšších polohách. V Evropě je znám ze Skandinávie, Velké Británie a střední Evropy. Pravděpodobně je částečně přehlížen kvůli nenápadnému vzhledu. Je zajímavostí, že tento druh byl popsán z našeho území, z hory Klíč v Lužických horách. Nejprve po jménem D. lorenzianum (Anders 1922), které autor následně nahradil, bez uvedení důvodu, novým jménem D. phonoliticum (Anders 1928). Typová lokalita na Klíči byla krátce nato v roce 1932 zničena sesuvem (Anders 1935). Později byl druh nalezen také ve Velké Kotlině v Jeseníkách (Vězda 1961). Recentně je u nás považován za vyhynulý.

Literatura: Anders J. (1922): Zur Flechtenflora Nordböhmens. – Böhm. Leipa, 1 p., [Selbstverlag]. Anders J. (1928): Die Strauch- und Laubflechten Mitteleuropas. Anleitung zum Bestimmen der in Mitteleuropa vorkommenden Strauch- und Laubflechten. – G. Fischer, Jena. Anders J. (1935): Im Verschwinden begriffene und verschwundene Flechtenarten in Nordböhmen. – Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 53: 319–330. Vězda A. (1961): Třetí příspěvek k rozšíření lišejníků v Jeseníku. – Přírodovědný časopis slezský 22: 447–458.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Dermatocarpon

nejčastější synonyma:Dermatocarpon lorenzianum, Dermatocarpon phonolithicum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024