Dermatocarpon luridum (With.) J.R. Laundon

nitroplodka vodní

Obojživelná nitroplodka vodní je charakteristická vícelaločnou stélkou, přichycenou k substrátu na více místech, za vlhka zelenavou svrchní stranou a červenohnědou reakcí dřeně s Melzerovým činidlem. Najdeme ji na periodicky zaplavovaných silikátových skalách a kamenech v korytech čistých potoků a řek, případně na stinných, často smáčených skalách od nižších poloh do hor. V Evropě je široce rozšířena od severních oblastí po hory Středomoří. V ČR se aktuálně vyskytuje relativně vzácně, a to převážně v podhůří. Vlivem znečištění vodní toků a přeměnou jejich koryt téměř vymizela z níže položených oblastí. Tento druh lze považovat za dobrý indikátor zachovalých vodních toků.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae DermatocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 60, z toho ověřených 30. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024