Dermatocarpon meiophyllizum Vain.

nitroplodka

Vzácný druh nitroplodky charakteristický jednolaločnými, drobnými (6–12 mm), tlustými stélkami s hnědou neojíněnou svrchní stranou s epinekrální vrstvou složenou ze smáčknutých hyf. Jedná se o obojživelný druh rostoucí na periodicky zaplavovaných, hlubinných či povrchových vyvřelých skalách a kamenech na březích potoků, řek a jezer od nižších poloh do hor. V Evropě je znám roztroušeně od střední Evropy po severské oblasti. U nás byl v první polovině 20. století uváděn hlavně z řek, např. Vltavy, Ohře, Lužnice atd. Recentně byl tento lišejník nalezen v údolí Berounky na periodicky zaplavovaných andezitových skalách (Vondrák et al. 2022).

Z našeho území byly popsány dva taxony dnes synonymizované s tímto druhem. Z řeky Ohře u Kadaně byla popsána varieta D. bachmannii var. inundatum (Anders 1931, Servít & Klement 1933) a z řeky Jihlavky u Mohelna a dalších zahraničních lokalit forma reducta (Servít 1936).

Literatura: Anders J. (1931): Lichenes exsiccati Bohemiae borealis (Flechten Nordböhmens). Faszikel IV, Nr. 161−220. – B. Leipa, 1 p. Servít M. (1936): Neue und seltenere Flechten aus den Familien Verrucariaceae und Dermatocarpaceae. – Beihefte zum Botanischen Centralblatt, Abt. B, Dresden, 55: 251–274. Servít M. & Klement O. (1933): Flechten aus der Čechoslovakei. III. Nordwestböhmen. – Věstník Královské české společnosti nauk 1932/13: 1–37. Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae DermatocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024