Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann

nitroplodka miniová

Nitroplodka miniová je charakteristická šedou svrchní stranou, dření s negativní reakcí s Melzerovým činidlem a krátkými sporami (9–14 μm). V aktuálním širokém pojetí je velmi variabilním druhem, a to morfologicky (laločnatost, tloušťka stélky, výskyt papil na spodní straně), ekologicky i geneticky. Často bývá odlišována „forma“ se stélkou složenou z mnoha drobných lupenů (D. intestiniforme nebo var. complicatum), která roste i v ČR. Naopak pravý D. miniatum se vyznačuje víceméně jednotlivými a poměrně velkými lupeny. Heiđmarsson (2003) ani naše pilotní data (Malíček, nepubl.) však neukázala molekulární podporu žádné z těchto forem.

Jedná se o široce rozšířený druh v celé Evropě. Je poměrně euryekní – najdeme ho na vápencích a různých bazických silikátových skalách od nížin do hor. Často se objevuje v místech se stékající vodou (při deštích), stejně jako i na výslunných a exponovaných skalách. V ČR se vyskytuje roztroušeně, především ve vápencových oblastech.

Literatura: Heiđmarsson S. (2003): Molecular study of Dermatocarpon miniatum (Verrucariales) and allied taxa. – Mycological Research 107: 459–468.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Dermatocarpon

nejčastější synonyma:Dermatocarpon leptophyllum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 145, z toho ověřených 73. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024