Diploschistes muscorum (Scop.) R.Sant.

džbánovka mechová

Druh charakteristický poměrně silnou šedou stélkou, čtyřsporickými vřecky a produkcí lekanorové a diploschistesové kyseliny (C+ červeně). Zajímavý je životní cyklus tohoto lišejníku, který začíná paraziticky na šupinách dutohlávek, ojediněle i na zástupcích rodu Stereocaulon. Přízemní šupiny jsou zpočátku jen zduřelé a šedé, ale již vykazují typickou reakci s chlorovým vápnem (C+ červeně). Následně se vytváří stélka s plodnicemi. Diploschistes muscorum se později osamostatňuje a pokrývá mechorosty nebo rostlinné zbytky na půdě, vzácně i na skalkách či bázích stromů. Asi nejčastějších stanovištěm jsou vápnomilné trávníky či skalní stepi na bazických podkladech, avšak výjimkou není ani výskyt na kyselých substrátech. Tato džbánovka je rozšířena kosmopolitně, v rámci Evropy hojně především v jižní části kontinentu. V ČR se řadí k roztroušeným, v krasových oblastech a kaňonech řek poměrně hojným lišejníkům.

Literatura: Lumbsch H. T. (1989): Die Holarktischen Vertreter der Flechtengattung Diploschistes (Thelotremata­ceae). – The Journal of the Hattori Botanical Laboratory 66: 133–196.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Graphidaceae DiploschistesČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 191, z toho ověřených 149. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024