Diploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr.

džbánovka vápencová

Džbánovka s bělavou až světle šedou, často ojíněnou stélkou, čtyřsporickými vřecky a kyselinou lekanorovou (C+ červeně). Roste na vápnitých skalách, a to zpravidla na vertikálních plochách v různých nadmořských výškách. Je kosmopolitně rozšířeným lišejníkem, v Evropě hojný hlavně v Mediteránu (Lumbsch 1989). V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně na vápencích v krasových oblastech, dále také na vápnitých vulkanitech, pískovcích a vzácně i na antropogenních stanovištích (např. hradních zdech).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Graphidaceae DiploschistesČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 33, z toho ověřených 27. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024