Diploschistes euganeus (A. Massal.) J. Steiner

džbánovka

Tento poměrně nenápadný lišejník je typickými svými kráterovitými apotecii, která mají zpravidla rýhované ústí. Stélka bývá relativně tenká, areolovitá, šedá až hnědošedá a neobsahuje žádné lišejníkové sekundární metabolity. Dalším znakem jsou velmi široké až téměř kulovité askospory.

Diploschistes euganeus je druhem silikátových skal a může růst i na antropogenních stanovištích jako střechy a cihly. Mladé exempláře někdy dokonce vyrůstají na stélkách druhu Ochrolechia parella (Nimis et al. 2018). Jeho evropské rozšíření vykazuje subatlansko-submediteránní charakter (Lumbsch 1989). Ve střední Evropě se tedy jedná o velmi vzácný lišejník, který je známý jen z několika lokalit. Nález tohoto druhu v ČR roku 2021 byl tudíž poměrně překvapivý. Zatím je známý pouze ze dvou lokalit na Slapské přehradní nádrži (Velká, Drbákov-Albertovy skály), kde roste na granodioritu a kyselých vulkanitech.

Literatura: Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Lumbsch H. T. (1989): Die Holarktischen Vertreter der Flechtengattung Diploschistes (Thelotremataceae). – The Journal of the Hattori Botanical Laboratory 66: 133–196.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Graphidaceae Diploschistes

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022