Diploschistella athalloides (Nyl.) Lücking, K. Knudsen & Fryday

Jedná se o vzácně nacházený, nicméně široce rozšířený (vyskytuje se mj. také v Austrálii) terikolní taxon z široce koncipovaného rodu Gyalideopsis. Byl od nás uváděný pod třemi různými rodovými i druhovými jmény (Gyalecta steinii, Gyalidea psammoica, Gyalideopsis athalloides), přitom se všechny týkaly jediného historického dokladu popsaného od Havlíčkova Brodu pod prvně zmiňovaným jménem (Novák 1888). Tento lišejník roste na kyselé jílovité až písčité, kompaktní minerální půdě. U nás byl sbíraný na vřesovišti v doprovodu mechu Polytrichum piliferum, různých druhů dutohlávek, druhu Dibaeis baeomyces a zástupce rodu Placynthiella (Lettau 1937, Vězda 1972).

Literatura: Novák J. (1888): Lišejníky okolí německobrodského a seznam lišejníků v Čechách objevených, které scházejí v okolí německobrodském. – Archiv Přírodovědného Výzkumu Čech 7/1: 1–65. Lettau G. (1937): Monographische Bearbeitung einiger Flechtenfamilien. – Feddes Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis Beihefte 69: 1–250. Vězda A. (1972): Flechtensyste­matische Studien VII. Gyalideopsis, eine neue Flechtengattung. – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica Bohemoslovaca 7: 203–215.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gompillaceae Diploschistella

nejčastější synonyma:Gyalideopsis athalloides

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024