Jamesiella anastomosans (P. James & Vězda) Lücking, Sérus. & Vězda

Zřejmě nejčastější středoevropský zástupce široce pojatého rodu Gyalideopsis. Bývá obvykle rozpoznáván díky průhledným válcovitým výrůstkům připomínajícím isidie – tzv. thlasidiím, vyrůstajícím na lesklé stélce. Jamesiella anastomosans je lokálně častým druhem v pionýrských společenstvech mikrolišejníků. Obecně preferuje vlhčích a stinné typy lesa jak pralesovitého, tak hospodářského charakteru. Porůstá kyselé substráty, nejčastěji ležící tlející dřevo a tenké větvičky. Může se ale vyskytovat i na borce, mechorostech a vzácně i na kamenech. Velmi častým druhem je např. v severočeské pískovcové oblasti. Naopak v sušších nížinných oblastech je pravděpodobně vzácný.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gomphillaceae Jamesiella


ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 263, z toho ověřených 261. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023