Gyalideopsis muscicola P. James & Vězda

Význačný oceánický lišejník, charakteristický svými specifickými útvary – hyfofory, které svým tvarem připomínají svírající se ruce. Gyalideopsis muscicola tvoří lesklé filmovité povlaky, a to typicky na bokoplodých meších na stojících i ležících kmenech stromů a balvanech v humidních lesních oblastech. Jeho ekologická amplituda je však širší a může růst i přímo jako epifyt na kůře nebo na zemi. Nejvíce nálezů pochází z nejvlhčích oblastí severozápadní Evropy (západní část Britských ostrovů, Norsko). Ve střední Evropě byl dosud zaznamenán pouze na dvou lokalitách v ČR: v pralesovitém bukovém porostu v masivu Smrčiny na Šumavě a na Plzeňsku, kde druh rostl netradičně na jílovité zemi (kaolín).

Literatura: Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New remarkable records and range extensions in the central European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gomphillaceae GyalideopsisČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024