Gyalideopsis helvetica van den Boom & Vězda

Nenápadný zástupce rodu, rostoucí obvykle v horských lesích na místech s dlouhodobou sněhovou pokrývkou, na pomalu tlejícím dřevu ležících kmenů i pahýlů, na bázích stromů s kyselou kůrou (např. ve společnosti zástupců rodu Biatora) nebo vzácněji i jako pionýr na silikátových kamenech. Podobně jako běžný nitrofilní druh Caloplaca obscurella tvoří kráterovité sorálky, ale G. helvetica se na rozdíl od zmíněné krásnice vyhýbá úživnějším substrátům a vytváří charakteristickou, lesklou souvislou stélku. Při vzácné tvorbě plodnic postupně mizí jeho typické sorály, nazývané někdy jako goniocystangia, a určování tohoto taxonu je pak ztížené. Nejvíce údajů o tomto druhu pochází ze Šumavy, ale může se jednat o částečně přehlížený horský taxon, který na mikroklimaticky příznivých stanovištích sestupuje i do nižších poloh.

Literatura: van den Boom P.P.G. & Palice Z. (2006): Some interesting lichens and lichenicolous fungi from the Czech Republic. – Czech Mycology 58: 105–116.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gomphillaceae GyalideopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 24. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024