Diplotomma canescens (Dicks.) Flot.

buelie šedivá

Jediný náš zástupce rodu s plakodioidní (korovitou a na okrajích lalůčkovitou) stélkou, která je šedobílá až modravě bílá a ve střední části sorediozní. Bývá také často řazen do samostatného rodu Diploicia. Roste na živinami či vápníkem obohacených, kolmých až převislých, silikátových a vulkanických skalách, často při jejich vlhčí, zastíněné bázi. V oceáničtějších oblastech ho najdeme také na eutrofizované borce listnatých stromů nebo na antropogenních substrátech (např. zdi). V Evropě je tento lišejník rozšířen od suboceanických oblastí mírného pásu po Středomoří. Z našeho území je znám velmi roztroušeně z ojedinělých lokalit v říčních údolích Českého masívu (Berounka, Vltava, Sázava, Dyje, Svratka, Jihlava), ze severočeské pískovcové tabule a vzácně i odjinud. Přehled známých lokalit Československa do roku 1948 publikoval Suza (1950). V současnosti však patří k vzácným druhům, které ubyly vlivem výstavby údolních nádrží, zarůstáním bází skal a zřejmě také změnou mikroklimatických poměrů z důvodu nevhodného lesního hospodaření na lokalitách druhu.

Literatura: Suza J. (1950): Další příspěvky k povaze oceánského elementu v lišejníkové flóře střední Evropy. Parmelia mougeotii a Buellia canescens. – Věstník Královské české společnosti nauk, cl. math.-natur., 12 (1949): 1–30.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Diplotomma

nejčastější synonyma:Diploicia canescens

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 19, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024