Diplotomma hedinii (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux

buelie Hedinova

Saxikolní neparazitický druh, donedávna uváděný pod jménem D. epipolium. Morfologicky je velmi podobný D. alboatrum, od které se liší čtyřbuněčnými sporami s třemi septy. Může růst společně s D. venustum, která má však výrazně tlustší stélku. Buelie Hedinova roste na vápencových či vápníkem obohacených silikátových skalách, ale také na antropogenních stanovištích, jako jsou např. zdi. Vyskytuje se od nížin do hor, často na xerotermních stanovištích. V Evropě je rozšířena od boreální zóny po Středomoří. Z našeho území je uváděna vzácně.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Diplotomma

nejčastější synonyma:Diplotomma epipolium

Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024