Diplotomma lutosum A. Massal.

buelie

Méně známý, částečně přehlížený druh buelie, lišící se od ostatních našich saxikolních zástupců čtyřbuněčnými sporami, areolovitou stélkou a modrou reakcí dřeně s Lugolovým roztokem. Apotecia má drobná (do 0,5 mm) a neojíněná. Roste na vápnitých či vápníkem obohacených silikátových skalách, ale také na antropogenních stanovištích. Rozšíření v Evropě je málo známé, pravděpodobně roste od boreální zóny po Středomoří. Z území ČR pochází jediný historický údaj od Vápenného Podola (Servít & Černohorský 1934).

Literatura: Servít M. & Černohorský Z. (1934): Flechten aus der Čechoslovakei IV. Malá Fatra, Velká Fatra und Choč-Gruppe in der Slowakei nebst Nachträgen. – Věstník Královské české společnosti nauk, cl. math.-natur., 1934/4: 1–34.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Diplotomma

nejčastější synonyma:Buellia subdispersa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024