Diplotomma murorum (A. Massal.) Coppins

buelie zední

Lichenikolní druh velice podobný D. alboatrum a některými autory od něj neodlišovaný. Roste paraziticky na Caloplaca (Kuettlingeria) teicholyta, převážně na zdech a podobných antropogenních substrátech. V Evropě je rozšířen v mírných oblastech temperátního pásu. Z ČR pochází jen několik historických údajů (od Moravského Krumlova, Litovle, Náměště n. O. a Nového Boru), které však vyžadují revizi, jelikož ani jeden z autorů nezmiňuje parazitický růst.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Diplotomma

nejčastější synonyma:Buellia murorum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024