Diplotomma pharcidium (Ach.) M. Choisy

buelie nahloučená

Vzácný, jediný náš výhradně epifytický zástupce rodu Diplotomma. Od podobné běžnější D. alboatrum se liší většími apotecii s výrazným pravým excipulem. Roste většinou na hladké, živinami bohaté borce listnatých stromů (např. topolů a jasanů) na světlých stanovištích a vzácně také na dřevě. V Evropě se vyskytuje roztroušeně až vzácně v oblastech s mírným klimatem v nižších polohách. Z našeho území pochází řada historických údajů, recentně byl však druh považován za vyhynulý, dokud nebyl nalezen v oblasti Soutoku na jižní Moravě (Vondrák et al. 2016).

Literatura: Vondrák J., Malíček J., Palice Z., Coppins B., Kukwa M., Czarnota P., Sanderson N. & Acton A. (2016): Methods for obtaining more complete species lists in surveys of lichen biodiversity. – Nordic Journal of Botany 34: 619–626.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae DiplotommaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024