Diplotomma porphyricum Arnold

buelie

Zřejmě přehlížený saxikolní druh velmi podobný běžnějšímu druhu D. alboatrum. Liší se od něj částečně ekologií, slabě ojíněnými až neojíněnými, drobnějšími apotecii a většinou červenou reakcí dřeně s KOH (Wirth et al. 2013). Tyto znaky však podléhají značné variabilitě a odlišení obou taxonů vyžaduje další studium. Lišejník bývá někdy synonymizován s D. chlorophaeum, který se vyskytuje na mořském pobřeží.

Diplotomma porphyricum roste na bazických nebo vápníkem obohacených silikátových a vulkanických skalách, ale také na antropogenních stanovištích (střešní tašky). V Evropě je rozšířen od boreální zóny po Středomoří. Z ČR pocházejí historické údaje pouze z Prahy a okolí (Karlické, Prokopské a Šárecké údolí). Recentně je uváděn z několika dalších lokalit, avšak není jisté, zda se nejedná pouze o neojíněné formy D. alboatrum.

Literatura: Wirth, V., Hauck M. & Schulz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae DiplotommaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024