Eopyrenula avellanae Coppins

Velmi drobná a nenápadná krusta bez stop zjevné lichenizace a s drobnými černými peritécii, která se často netvoří, zato jsou přítomny velmi drobné pyknidy (<0,1 mm v průměru) s charakteris­tickými, lehce melanizovanými, čtyřbuněčnými konidiemi. Vyskytuje se na hladké kůře, především na lísce, ve vlhčích biotopech (např. ve světlých suťových lesích). V Evropě je druh častěji udáván z Velké Británie, jinak je známo jen několik údajů (např. z Ukrajiny). Z ČR pochází zatím dva údaje – ze starého habru na Křivoklátsku (Úpořské údolí v NPR Týřov), kde se vyskytuje na hladké kůře v místě chráněném před deštěm společně s velmi vzácným druhem Naetrocymbe fraxini, a z borky jasanu v Českém středohoří (Košťálov).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes incertae sedis Lecanoromycetes EopyrenulaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024