Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R.C. Harris

Lišejník tvořící nenápadnou, ale typicky vyhlížející, tenkou bílou krustu s černými pyknidami a peritécii. Vyskytuje se epifyticky na borce rozličných listnatých dřevin v lesích i mimo les (např. v parcích). Ve střední Evropě se aktuálně jedná o poměrně vzácný druh. Přestože z ČR v současnosti existuje jen několik publikovaných údajů (např. ze Soutoku a z Pálavy), nové nálezy naznačují, že se může jednat o lokálně častější lišejník zachovalých nížinných lesů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes incertae sedis Lecanoromycetes EopyrenulaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 35, z toho ověřených 35. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024