Epigloea filifera Döbbeler

Drobná algikolní houba (tj. vyskytující se na řasových povlacích), charakteristická černými peritecii, která jsou v dospělosti otevřená a připomínají drobná apotecia, kolem 0,1 mm v průměru. Od ostatních druhů Epigloea ji lze bezpečně rozeznat následující kombinací znaků: vřecka osmisporická, spory <20 µm dlouhé s jedním septem a apikálními šídlovitým výběžky.

Vyskytuje se na mikrobiálních krustách pokrývajících kyselé půdy, ve společenstvech pionýrských mechů. Celkové rozšíření a ekologické nároky jsou však nedostatečně známé, neboť je druh patrně přehlížen. V ČR byl druh recentně objeven na pískovcových skalách Vlhoště (Kokořínsko), kde je mimořádně hojný na černých granulozních mikrobiálních povlacích ve společenstvech lišejníků, např. Lepraria caesioalba, L. neglecta a Porpidia nigrocruenta. Dá se předpokládat hojný výskyt i na dalších lokalitách pískovcových skal v severních Čechách.

Literatura: Döbbeler P. (1984): Symbiosen zwischen Gallertalgen und Gallertpilzen der Gattung Epigloea (Ascomycetes) – In: H. Hertel & F. Oberwinkler [eds]: Beitrage zur Lichenologie. Festscrift J. Poelt, Beiheft zur Nova Hedwigia 79, J. Cramer, Vaduz, pp. 203–239.

taxonomické zařazení:

Ascomycota incertae sedis Ascomycota Epigloeaceae EpigloeaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024