Epigloea pleiospora Döbbeler

Drobná algikolní houba (tj. vyskytující se na řasových povlacích), charakteristická černými peritecii, která jsou v dospělosti otevřená a připomínají drobná apotecia do 0,15 mm v průměru. Od ostatních druhů Epigloea ji lze rozeznat následující kombinací znaků: vřecka polysporická (s 16–32 sporami), spory <12 µm dlouhé s jedním septem a bez apikálních šídlovitých výběžků. Nejvíce se podobá druhu E. bactrospora, od kterého se liší širšími sporami, vřecky s 32 sporami a většími periteciemi.

Druh se vyskytuje na mikrobiálních krustách na skalách, půdách, humusu a na odumírajících mechorostech na široké škále stanovišť. V ČR je znám z mikrobiálních krust na tlejícím dřevě v Krkonoších. Jeho celkové rozšíření není známé.

Literatura: Döbbeler P. (1984): Symbiosen zwischen Gallertalgen und Gallertpilzen der Gattung Epigloea (Ascomycetes) – In: H. Hertel & F. Oberwinkler [eds]: Beitrage zur Lichenologie. Festscrift J. Poelt, Beiheft zur Nova Hedwigia 79, J. Cramer, Vaduz, pp. 203–239.

taxonomické zařazení:

Ascomycota incertae sedis Ascomycota Epigloeaceae EpigloeaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024