Evernia divaricata (L.) Ach.

větvičník článkovaný

Boreo-montánní, poněkud kontinentálně laděný epifytický druh, rostoucí většinou na větvích jehličnatých stromů. Hojně se vyskytuje v severní Eurasii, ale v Severní Americe je vzácný. Dříve byl větvičník článkovaný na našem území pravděpodobně v horách dosti hojný. V důsledku znečištění ovzduší v druhé polovině 20. století však silně ustoupil a na konci 20. století byl uváděn pouze ze Šumavy. V posledních desetiletích se však jeho nálezy množí, kromě hor (Krušné hory, Krkonoše, Novohradské hory) je roztroušeně nalézán i v nižších polohách, především ve výsadbách modřínů a v porostech trnek a hlohů. Na nově osídlených lokalitách však bývá zpravidla zaznamenána jedna či jen několik stélek.

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1996): Importance of the Šumava Mts. for the biodiversity of lichens in the Czech Republic – Význam Šumavy pro biodiverzitu lišejníků v České republice. – Silva Gabreta 1: 71–81. Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2017): Zajímavé nálezy lišejníků z čeledi Parmeliaceae v České republice. – Bryonora 60: 46–64.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae EverniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 109, z toho ověřených 103. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024