Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & A. Thell

pukléřka rourkovitá

Pukléřka rourkovitá je arkto-alpinským druhem rostoucím na kyselé zemi a humusu, především nad horní hranicí lesa, na exponovaných a vyfoukávaných místech. Charakteristická je poměrně úzkými, žlutými až žlutozelenými, rourkovitě stočenými, vzpřímenými laloky s nafialovělou bázi. Údaje z našeho území pocházejí ze Šumavy, Krkonoš a Hrubého Jeseníku. Aktuálně ji můžeme vidět např. na Sněžce. Tento druh má typicky cirkumpolární rozšíření na severní polokouli, zahrnující široký pás chladnějších oblastí Eurasie a Severní Ameriky, s těžištěm výskytu v tundrách Arktidy. Existují také menší disjunktivní výskyty v oblasti rovníku a jižní polokoule, kde je známá z vysokých hor Papuy Nové Guiney a vysokých And v Peru (Randlane & Saag 2007). V Evropě se v některých oblastech, např. ve Skandinávii a Německu, vyskytuje také v nížinách.

Literatura: Randlane T. & Saag A. (2007): Cetrarioid lichens in the Southern Hemisphere—an identification key and distribution patterns of the species. – Bibliotheca Lichenologica 95: 489–499.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae FlavocetrariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 28, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024