Frutidella furfuracea (Anzi) M. Westb. & M. Svenss.

šálečka tmavobarvá

Boreální korovitý lišejník, který obvykle tvoří rozsáhlé povlaky s ohraničenými světlými sorály s okrovým až (šedavě) hnědým odstínem. Starší stélky mohou vytvářet téměř souvislý práškovitý povlak, který výrazně modrobíle svítí pod UV díky přítomnosti sphaerophorinu. Modravě šedá či bledě hnědá apotecia s mizejícím okrajem se objevují výjimečně.

Druh se obvykle vyskytuje v horských lesích boreálního charakteru na kyselé borce listnáčů (např. jeřáby) a jehličnanů, často i na tvrdém dřevu souší a jejich větvích. Optimální podmínky nachází při horní hranici lesa v horských smrčinách a na vrchovištích, vesměs na stanovištích s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Někdy tvoří monotónní povlaky na kmíncích borůvek či větvích kleče. Ve vyšších partiích Krkonoš, Jizerských hor, Králického Sněžníku, Hrubého Jeseníku a Šumavy může místy patřit i k dominantním druhům epifytických lišejníků. Velmi vzácně sestupuje do nižších poloh, např. do chladných inverzních údolí reliktního charakteru.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Frutidella

nejčastější synonyma:Frutidella pullata, Lecidea pullata, Lecidea amaurospoda

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 261, z toho ověřených 177. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024