Frutidella caesioatra (Schaer.) Kalb

šálečka půlnoční

Arkto-alpinský korovitý lišejník se světlou šedobílou granulkovitou stélkou a tmavými, modravě ojíněnými apotecii s mizejícím okrajem. Z ČR je známý pouze z historických údajů z chladných poloh Krkonoš a Králického Sněžníku. Jedná se o poměrně nápadný druh, obvykle porůstající polštářky mechů (např. rody Andreaea či Racomitrium) na silikátových balvanech či skalách, ale také na holé kompaktní zemi. Upřednostňuje místa s déle trvající sněhovou pokrývkou. Recentní publikované údaje zcela chybějí a může tak patřit k druhům, které na našem území již vyhynuly. Poslední nález z ČR pochází z roku 1960 z Čertovy zahrádky v Krkonoších, odkud byl také vydán v exsikátu (Vězda 1961).

Literatura: Vězda A. (1961): Lichenes novi vel rariores Sudetorum occidentalium. – Preslia 33: 365–368.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae FrutidellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024