Cliostomum leprosum (Räsänen) Holien & Tønsberg

biatora

Vzácný sorediosní boreální epifytický lišejník, často nacházený pouze ve sterilním stavu. Svou víceméně souvisle sorediosní a světle žlutavě zelenkavou stélkou může připomínat např. běžný druh Lecanora expallens. Obvykle je ale rozpoznatelný díky nápadným tmavým pyknidám, které dosahují v průměru téměř 0,5 mm. Vzácně se tvořící žlutavá apotécia obsahují usnovou kyselinu. Ve stélce je přítomný atranorin a kaperatová kyselina. Stejné metabolity obsahuje i nesorediosní taxon Cliostomum corrugatum, lišící se nejen vzhledem, ale i ekologií. Stejné stélkové metabolity obsahuje rovněž sorediosní misnička Lecanora mughosphagneti, která má však bílou, vatovitě sorediosní stélku bez pyknid a preferuje rašelinné bory a rašeliniště.

Cliostomum leprosum je považován za bioindikačně významného průvodce vlhkých pralesovitých jehličnatých lesů, zejména smrčin. Ve střední Evropě se jedná o velmi vzácný a málo publikovaný druh preferující vlhké mikroklima klimaxových smrčin a pralesovitých jedlobučin, který vyžaduje přítomnost starých a odumírajících stromů. V České republice byl objeven poměrně nedávno ve zbytcích nejzachovalejších pralesovitých porostů s původním výskytem smrku a jedle na Šumavě a v Novohradských horách. Jediný plodný doklad pochází z Žofínského pralesa.

Literatura: Tønsberg T. (1992): The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. – Sommerfeltia 14: 1–331. Ekman S. (1997): The genus Cliostomum revisited. – Symbolae Botanicae Upsalienses 32/1: 17–28. Malíček J. & Palice Z. (2013): Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. – Herzogia 26: 253–292.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae CliostomumČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024