Cliostomum griffithii (Sm.) Coppins

biatora

Oceánicky laděný, korovitý epifytický či epixylický druh, místy hojný ve vlhčích lesnatých oblastech severozápadní Evropy. V kontinentální Evropě se však jedná o poměrně vzácný mikrolišejník. Z ČR pochází řada historických údajů, které je zapotřebí revidovat, protože byl tento taxon ve střední Evropě často špatně interpretován. Např. všechny údaje M. Servíta patří jiným druhům mikrolišejníků s lecideovitými, resp. biatorinními apotécii (Palice 1998). Lišejník je poznatelný díky často ojíněným, lecideovitým plodnicím, úzce elipsoidním, dvoubuněčným askosporám a především díky nápadným pyknidám, které jsou vždy přítomné a jejichž stěna reaguje purpurově po působení KOH (Ekman 1997). Jediný český recentní údaj pochází z borky klenu v PP Jilmová skála na Šumavě.

Literatura: Palice Z. (1998): Poznámka k identitě některých sběrů lišejníků M. Servíta v herbáři PRC. – Bryonora 21: 11–13. Ekman S. (1997): The genus Cliostomum revisited. – Symbolae Botanicae Upsalienses 32: 17–28.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae CliostomumČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024