Graphis scripta (L.) Ach.

čárnička psaná

Nápadný korovitý lišejník, typický pro hladkou borku (především buků, habrů a klenů). Roste v různých typech listnatých a smíšených lesů od nížin do hor. Upřednostňuje mikroklimaticky vlhčí stanoviště a starší lesní porosty. Zde ale často roste i na mladých stromech, především jejich bázích. V České republice i v Evropě je čárnička psaná široce rozšířeným druhem, avšak jen lokálně hojným.

Ve skutečnosti se jedná o komplex více druhů, jejichž rozlišování je ale velmi obtížné a zatím není uspokojivě vyřešeno. Některé taxony jsou přesto rozlišovány na základě morfologických znaků (např. G. pulverulenta, G. betulina, G. macrocarpa), avšak jejich vymezení neodpovídá fylogenetickým liniím. Zde upřednostňujeme široký druhový koncept čárničky psané a pro všechny potenciální druhy používáme jediné jméno.

Literatura: Kraichak E. et al. (2015): Hidden diversity in the morphologically variable script lichen (Graphis scripta) complex (Ascomycota, Ostropales, Graphidaceae). – Organisms Diversity and Evolution 15: 447–458. Neuwirth G. & Aptroot A. (2011): Recognition of four morphologically distinct species in the Graphis scripta complex in Europe. – Herzogia 24: 207–230. Liška J. & Pišút I. (1995): Lišajníky. − In: Kotlaba F. [ed.], Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 4., Príroda, Bratislava, p. 120−156.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Graphidaceae GraphisČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 864, z toho ověřených 480. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024