Phaeographis inusta (Ach.) Müll. Arg.

čárnička

Tato dekorativní čárnička připomíná některé formy mnohem známějšího druhu Graphis scripta s více exponovaným hymeniem. Makroskopicky se liší relativně širšími a celkově ploššími apotecii se sotva znatelným excipulem. Zásadní jsou ale mikroskopické znaky; P. inusta se vyznačuje hnědnoucími askosporami s 3–5 septy.

Roste na hladké borce listnatých dřevin, např. habrů, buků a lísek. Tento temperátní až subtropický lišejník je v Evropě vázán především na vlhké lesy při pobřeží Atlantiku. Izolovanou lokalitou je pískovcové údolí Kamenice v NP České Švýcarsko, kde byl druh relativně nedávno objeven (Palice et al. 2007). Sbírán byl na borce mladých javorů klenů na dvou různých mikrolokalitách v letech 2001 a 2003. Dále na východ byl lišejník v Evropě zaznamenán pouze na Zakarpatské Ukrajině (Vondrák et al. 2010).

Literatura: Palice Z., Slavíková-Bayerová Š., Peksa O., Svoboda D. & Kučerová L. (2007): The lichen flora of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic). – In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. B. [eds], Sandstone Landscapes, p. 200–204, Academia, Praha. Vondrák J., Palice Z., Khodosovtsev A. & Postoyalkin S. (2010): Additions to the diversity of rare or overlooked lichens and lichenicolous fungi in Ukrainian Carpathians. Chornomorski Botanical Journal 6: 6–34.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Graphidaceae PhaeographisČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024