Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

cecatka chřástnatá

Jedná se o ohrožený, dobře poznatelný a relativně nápadný epifytický mikrolišejník, jehož plodnice připomínají mořské svijonožce. Cecatka chřástnatá je charakteristickým průvodcem a bioindikátorem lesů pralesovitého charakteru s optimem výskytu v bučinách a jedlových bučinách. Vzácně se může vyskytovat i ve středně starých až starších listnatých porostech ve vlhkých inverzních roklích. Zřejmě kvůli objemným askosporám se obtížně šíří a vyžaduje tudíž kontinuální přítomnost lesa. V České republice je tento druh častější pouze v horách, především na Šumavě, v Novohradských horách a lokálně i v Beskydech. Jinde patří k velkým vzácnostem, a to zejména pak v severní polovině státu s doznívajícími následky acidifikace z minulého století. V současnosti je znám z většiny pohraničních pohoří s několika jednotlivými nálezy i ve vnitrozemí (Brdy, Žďárské vrchy). Nejbohatší populace se vyskytují v pralesovitých rezervacích, kde může lokálně patřit i k dominantám epifytických společenstev. Thelotrema lepadinum obvykle porůstá hladkou či mírně zbrázděnou kyselou borku starších listnáčů, jako jsou buk a klen, ale na vlhkostně příznivých stanovištích roste i na mladších stromech. Vzácně se vyskytuje na borce starých jehličnanů.

Jedná se o jediného zástupce rodu v České republice, avšak vyloučený není ani výskyt podobného suboceánického zástupce, Thelotrema suecicum, známého např. z Alp či východních Karpat.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Graphidaceae ThelotremaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 144, z toho ověřených 131. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024