Gyalecta carneola (Ach.) Hellb.

kryptovka masová

Vzácný epifytický druh, v Evropě se suboceánickým rozšířením. Ve středoevropských podmínkách je udáván velmi vzácně z hustě zalesněných regionů a může být citlivý také na přílišné změny mikroklimatických podmínek a nedostatek vhodného substrátu. Tím jsou u nás staré buky s vyšším pH borky. Celkově má ale širší ekologickou amplitudu a v západní Evropě roste například i na větvích dřevin v otevřené krajině. V ČR je známý pouze z jižních Čech z našich nejcennějších pralesních rezervací: z Boubínského a Žofínského pralesa. V terénu je prakticky neodlišitelný od druhu Gyalecta ophiospora, s nimž sdílí i podobné ekologické nároky.

Literatura: Svoboda D. [ed.] (2009): Zajímavé lichenologické nálezy V. – Bryonora 44: 39–40.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae Gyalecta

nejčastější synonyma:Pachyphiale carneola

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024