Gyalecta derivata (Nyl.) H. Olivier

kryptovka chorvatská

Suboceánický lišejník vlhkých pralesovitých porostů, preferující hladkou, avšak zpuchřelou, zevnitř zřejmě zvlhčovanou kůru buků. Tento substrát vzniká pravděpodobně kvůli metabolické činnosti hub (odumírající, houbami napadené stromy). V České republice se jedná o málo uváděný taxon, známý pouze ze Šumavy a z první poloviny minulého století rovněž z Beskyd (Vězda 1958). Naše exempláře se morfologií askospór (velikost, tvar, septace) blíží taxonu Gyalecta croatica Zahlbr. (cf. Vězda 1958) a neodpovídají popisu G. derivata s. str. v britské lišejníkové flóře (cf. Gilbert et al. 2009). Taxon G. croatica nicméně většina soudobých autorů neakceptuje. Recentní nálezy pocházejí pouze ze Šumavy, z nichž pouze jeden byl publikován (Palice 1998).

Literatura: Gilbert O.L., James P.W. & Woods R.G. (2009): Gyalecta Ach. (1808). – In: Smith C.W., Aptroot A., Coppins B.J., Fletcher A., Gilbert O.L., James P.W. & Wolseley P.A. (eds), The lichens of Great Britain and Ireland, p. 417–421, British Lichen Society, London. Palice Z. (1998): Lišejníky přirozených a polopřirozených lesních porostů na Šumavě: (1) Ždanidla. – Silva Gabreta 2: 53–58. Vězda A. (1958): Československé druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klíčem a přehledem evropských druhů. – Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1958/1: 21–56.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae GyalectaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024