Gyalecta fagicola (Hepp ex Arnold) Kremp.

kryptovka buková

Naše nejhojnější epifytická kryptovka, rozšířená od nižších až po horské polohy. Nicméně i tento druh je u nás celkově poměrně vzácný a lokálně se zdá být hojnější pouze v jihozápadní části Čech. Jedná se o mikrolišejník vyžadující mírně úživnou borku. Na rozdíl od většiny svých příbuzných je však schopen osídlovat také hladkou kůru relativně mladších stromů, případně i jejich větvičky (často již odumírající) ve vlhčích typech lesa. V lesnatých oblastech lze tento druh najít i na solitérních stromech v alejích či opuštěných zahradách. Nejčastějšími porofyty jsou buk, dub, javor mléč, vrba či jilm. Vzácněji ho lze najít také na ovocných stromech, jakými jsou jabloně či hrušně. Historicky byl u nás (recentně i v sousedních zemích) zaznamenán také na jedli. Aktuální výskyty jsou známé, kromě jihozápadních Čech, také ze středního Povltaví, Brd, Třeboňska, Třebíčska, Břeclavska, Podyjí či Moravského krasu. V některých regionech může kvůli své nenápadnosti unikat pozornosti.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae Gyalecta

nejčastější synonyma:Pachyphiale fagicola

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 64, z toho ověřených 64. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024