Gyalecta flotowii Körb.

kryptovka Flotowova

Tento lišejník je považován za významný indikátor pralesovitých porostů, zejména bučin, kde se typicky vyskytuje na zvětralé a porézní borce starých a odumírajících buků, která má rovněž i zvýšené pH. Takové stromy se většinou nápadně liší od běžných buků, protože se na nich vyskytují odlišná společenstva lišejníků i mechorostů. Mimo bučiny bývá tento druh nalézán také v suťových lesích, a to nejčastěji na javoru mléči. Historicky byl tento druh v České republice nalezen např. v Brdech, Žďárských vrších, na Šumavě (Vězda 1958), u Telče (Vězda 1964) a na Ralsku (Anders 1936). Z konce a přelomu tisíciletí pochází pouze několik dokladů ze čtyř pralesovitých rezervací na Šumavě (Jelení vrch, Stožec, Hraničník) a Novohradských horách (Žofínský prales). Díky intenzivnímu pátrání a průzkumu pralesovitých porostů v posledních dvou desetiletích však byla objevena řada nových lokalit. Další recentní údaje pocházejí z Beskyd, Brd, Třebíčska, Křivoklátska a Českého lesa. Celkově se jedná o minimálně 15 recentních lokalit s největší koncentrací výskytu na Šumavě a v Beskydech (po roce 2000).

Literatura: Anders J. (1936): Die Flechten Nordböhmens. IV. Nachtrag. – Beihefte zum Botanischen Centralblatt 54B: 429–488. Vězda A. (1958): Československé druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klíčem a přehledem evropských druhů. – Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1958/1: 21–56. Vězda A. (1964): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam. Fasciculus IX.−XII. (no. 201−300). − 32 p., Brno.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae GyalectaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 51, z toho ověřených 46. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024