Gyalecta friesii Flot. ex Körb.

kryptovka Friesova

Relativně nápadný mikrolišejník, popsaný z našeho území z Obřího dolu v Krkonoších (Koerber 1855), kde již téměř jistě vyhynul. Později v ČR nebyl nalezen. Jedná se o velmi vzácný boreální lišejník vázaný na mikroklimaticky stabilní prostředí prosvětlených, humidních či podmáčených jehličnatých lesů (zejména smrčin), kde porůstá zastíněné báze i exponované kořeny stromů a vlhké tlející dřevo či rašelinu. V Evropě je častější pouze ve Skandinávii a velmi vzácný je v horských lesích v Alpách a západních Karpatech.

Literatura: Koerber G.W. (1855): Systema Lichenum Germaniae. Die Flechten Deutschlands (insbesondere Schlesiens), mikroskopisch geprüft, kritisch gesichtet, charakteristisch beschrieben und systematisch geordnet. – Trewendt & Granier, Breslau.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae GyalectaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024