Gyalecta geoica (Wahlenb. ex Ach.) Ach.

kryptovka pozemní

Vápnomilný mikrolišejník, který přerůstá mechorosty nebo tlející rostlinné zbytky (příp. humus) ve štěrbinách mírně zastíněných skal. Kryptovka pozemní se ve střední Evropě vyskytuje na přirozených skalnatých stanovištích v nižších i vysokých polohách vápencových oblastí. Z ČR existují historické údaje ze tří moravských lokalit: Valova skála u Vsetína, Bílá skála u Štramberku a Drásovský kopeček u Brna (Vězda 1958). Koncem minulého století byl druh potvrzen na posledně zmíněné lokalitě (Vězda 1997). Recentně byl dále zaznamenán v Moravském krasu a na vápencích u hradu Rabí na Horažďovicku.

Literatura: Vězda A. (1958): Československé druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klíčem a přehledem evropských druhů. – Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1958/1: 21–56. Vězda A. (1997): Lichenes rariores exsiccati. Fasciculus quartus tricessimus (numeris 311−340). − Brno.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae GyalectaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024