Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr.

kryptovka koflíkovitá

Naše nejhojnější skalní kryptovka, která je ostrůvkovitě rozšířená v mnoha regionech ČR s výjimkou některých rozlehlejších nížinných a vysokohorských oblastí s výskytem silikátových hornin. Jedná se o druh přirozeně rostoucí na stinných a polostinných, kolmých až převislých vápencových i vápníkem obohacených silikátových skalách. Na kyselých horninách, např. pískovcích, její přítomnost spolehlivě indikuje vyšší přítomnost vápníku. Může se také vyskytovat ve spárách kyselých skal, v místech s prosakující vodou, procházející nadložními horninami bohatými na vápnité ionty. Na mikroklimaticky příhodných stanovištích může být lišejník vzácně nalezen také na antropogenních lokalitách, kde byla použita malta, beton apod. Těmi mohou být např. staré kamenné zídky, vápníkem obohacené skály na hradních zříceninách či starší kamenné mostky v údolích vodních toků. Na lokalitách s bohatým výskytem může tento lišejník přecházet i na humus a odumírající mechorosty. Tím může docházet k záměnám za některé vzácnější, horské terikolní taxony.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae GyalectaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 111, z toho ověřených 51. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024