Gyalecta kukriensis (Räsänen) Räsänen

kryptovka kruhová

Vzácný horský zástupce, vázaný na vlhké, vápníkem obohacené silikáty, je od nás známý z počátku minulého století ze sběru A. Hilitzera z karu Velkého Kotle v Krkonoších (Vězda 1958) a sběru A. Vězdy z Velké kotliny v Jeseníkách (Vězda 1960). Populace ze Studénkové hole, původně publikované pod tímto jménem (Vězda 1960) a vydané takto i v exsikátu (Vězda 1964), byly později přiřazeny k nově odlišovanému taxonu Gyalecta sudetica (Vězda 1965; viz tento druh). Ve Velké kotlině byl druh G. kukriensis znovu nedávno potvrzen (Halda 2017).

Literatura: Vězda A. (1958): Československé druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klíčem a přehledem evropských druhů. – Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1958/1: 21–56. Vězda A. (1960): K lišejníkové flóře Hrubého Jeseníku (Sudeti orient.). − Přírodovědný časopis slezský 21: 255−270. Vězda A. (1964): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam. Fasc. X. (no. 226−250). − Brno. Vězda A. (1965): Neue Gyalecta-Arten (Flechten). − Annotationes Zoologicae et Botanicae 13: 1−7. Halda J. (2017): Lišejníky ledovcového karu Velká kotlina v Hrubém Jeseníku. – Acta musei richnoviensis, sect. Natur., 24: 7–52.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae GyalectaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024