Gyalecta leucaspis (Kremp. ex A. Massal.) Zahlbr.

kryptovka

Jedná se o poměrně vzácný skalní druh kolmých zastíněných vápencových skalek, přednostně dolomitů. Zajímavé je, že např. Poelt (1969) ho považuje v Evropě především za horský druh zasahující až do alpínských poloh. Od nás je však znám pouze ze dvou níže položených moravských vápencových oblastí, a to z Pálavy a z Květnice od Tišnova (Vězda 1958). V recentní době jeho výskyt u nás nebyl potvrzen.

Literatura: Vězda A. (1958): Československé druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klíčem a přehledem evropských druhů. – Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1958/1: 21–56. Poelt J. (1969): Bestimmungschlüsseleuropäischer Flechten. – J. Cramer, Lehre.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae Gyalecta


ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021