Halecania viridescens Coppins & P. James

Nenápadný, zpravidla sterilní sorediózní epifytický lišejník, rostoucí na listnatých dřevinách v lesích i v kulturní krajině (např. polní remízky, sady, parky). Jako v zásadě pionýrský a mírně nitrofilní druh upřednostňuje hladkou kůru na šikmých a horizontálních částech mladých kmenů a horní plochy větví různých průměrů. Může ale růst i na silnějších kmenech a rozbrázděné borce (např. Salix fragilis). Vyskytuje se jak na světlých, tak i na částečně zastíněných stanovištích. Preferuje mírně nitrofilní společenstva. Často roste v asociaci s druhy Catillaria nigroclavata a Candelariella efflorescens agg. Kvůli své celkové nenápadnosti snadno uniká pozornosti a jeho rozšíření i četnost budou jistě mnohem větší, než jak naznačují dosud nashromážděná data. Lze předpokládat, že se jedná o poměrně hojný druh na většině našeho území.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Leprocaulales Leprocaulaceae HalecaniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 160, z toho ověřených 160. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024