Puttea margaritella (Hulting) S. Stenroos & Huhtinen

šálečka

Drobný boreální lišejník, specificky asociovaný s játrovkou Ptilidium pulcherrimum, obvykle porůstající její odumírající lodyžky. U části některých exemplářů není pozorovatelný zjevný kontakt s játrovkou a starší populace zřejmě můžou růst i nezávisle. Obvyklým stanovištěm druhu je vlhké dřevo jehličnanů (ležící kmeny, řezné plochy pařezů) a játrovkami obrostlé báze stromů ve vlhkých boreálních typech lesa (např. rašelinné a vlhké reliktní bory, podmáčené a horské smrčiny). Recentní nálezy pocházejí ze Šumavy, Jeseníků a Beskyd. Starší publikované údaje ze Žďárských vrchů a Králického Sněžníku pod jménem Biatora symmictella od F. Kováře (Kovář 1906, 1911) se pravděpodobně vztahují také k P. margaritella. Tomu nasvědčuje zmiňována asociace s játrovkami.

Literatura: Kovář F. (1906): Příspěvek ku květeně lišejníků v krajině žďárské na Moravě. – Věstník Klubu Přírodovědců v Prostějově 8: 55–68. Kovář F. (1911): Čtvrtý příspěvek ku květeně lišejníků moravských. – Věstník Klubu Přírodovědců v Prostějově 13: 17–54.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales incertae sedis Lecanorales Puttea

nejčastější synonyma:Lecidea margaritella

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024