Puttea exsequens (Nyl.) Printzen & Davydov

šálečka

Jedná se o lesní boreální lišejník rostoucí na tvrdém, pomalu se rozkládajícím dřevu, často v blízkosti vodních toků. Statut tohoto druhu u nás zůstává prozatím nevyřešen. Všechny historické doklady pod jmény Lecidea/*Biatora gibberosa*, pod kterými byl tento taxon od nás publikován, bude třeba podrobit revizi. Dva sběry s tímto jménem, které se evidentně vztahují k publikovanému údaji z Krkonoš (Kuťák 1952), náleží ve skutečnosti nedávno popsanému druhu Lecidea coriacea (Holien et al. 2016).

Literatura: Kuťák V. (1952): Lišejníky v Krkonoších. – Časopis Národního Muzea 121: 106–116. Holien H., Palice Z., Björk C.R., Goward T. & Spribille T. (2016): Lecidea coriacea sp. nov., a lichen species from old-growth boreal and montane forests in Europe and North America. – Herzogia 29: 412–420.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales incertae sedis Lecanorales Puttea

nejčastější synonyma:Lecidea exsequens, Lecidea gibberosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024