Puttea caesia (Fr.) M. Svensson & T. Sprib.

šálečka šedá

Vzácný drobný boreální lišejník, rostoucí na pomalu tlejícím dřevu jehličnanů. V katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999) se jméno Biatora symmictella (jedno z jeho dřívějších jmen) omylem ocitlo v synonymice nepříbuzného druhu Lecanora symmicta. Z publikovaných zdrojů z našeho území je spolehlivě doložen pouze z historického sběru V. Kuťáka na pařezu v Těsném dolu („v Klausově dole“) v Krkonoších (Kuťák 1926, jako Biatora symmictella). Ostatní údaje zmíněné v katalogu jsou vzhledem k uvedené ekologii málo pravděpodobné a vyžadují ověření. Zajímavostí je nejstarší odkaz na výskyt tohoto taxonu na našem území a jeho unikátní vyobrazení Augusta Cordy (bez ohledu celkové nejistoty o skutečné identitě zobrazeného dokladu), avšak bez připojené konkrétní lokalizace (Corda 1838, jako Agyrium caesium). Recentní nálezy tohoto celoevropsky vzácného druhu v ČR nejsou známy.

Literatura: Corda A.C.I. (1838): Icones fungorum hucusque cognitorum. Tomus II . – Pragae: J.G. Calve, 43 p. Kuťák V. (1926): Příspěvek k lichenologii Krkonoš. – Preslia 4: 20–29.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales incertae sedis Lecanorales Puttea

nejčastější synonyma:Lecidea symmictella

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024