Harpidium rutilans Flot. ex Körb.

Vzácný a málo známý saxikolní druh z čeledi Lichinaceae, jehož fotobiontem je zelená řasa. Vyznačuje se tmavě načervenale hnědou korovitou stélkou tvořenou areolkami, na okraji někdy protáhlými. Apotecia se u něj tvoří z pyknid (tzv. pyknoaskokarp) a obsahují úzce elipsovité, prohnuté spory. Jedná se o teplomilný lišejník rostoucí na občasně smáčených, příkrých, výslunných, silikátových skalách (u nás na hadci). Celkový areál zahrnuje Středomoří a suché oblasti střední Evropy. Byl popsán z okolí Jelení Hory v jihozápadním Polsku nedaleko od našich hranic. V ČR je znám jen z Mohelenské hadcové stepi na jihozápadní Moravě, kde byl objeven v roce 1971 (Vězda 1972) a recentně ověřen v roce 2010 (Malíček et al. 2017).

Literatura: Malíček J., Berger F., Bouda F., Cezanne R., Eichler M., Halda J.P., Langbehn T., Palice Z., Šoun J., Uhlík P. & Vondrák J. (2017): Lichens recorded during the Bryological and Lichenological meeting in Mohelno (Třebíč region, southwestern Moravia) in spring 2016. – Bryonora 60: 24–45. Vězda A. (1972): Lichenes selecti exsiccati editi ab Instituco botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam, Fasciculus XLII.‒XLIV. (no. 1026‒1100). ‒ 24 p., Brno.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae HarpidiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024